top of page

TIETOSUOJA

Rekisterinpitäjä/rekisteriasioita hoitava henkilö/tietosuojavastaava

Nimi: Laura Leskinen

Y-tunnus: 2865908-5

Osoite: Rajakaari 35

Postinumero: 70870

Postitoimipaikka: KUOPIO

Puhelinnumero: 044 988 3758

Sähköpostiosoite: info@laurapaulamaria.fi

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

Asiakkaan kanssa viestimiseen, kuvauksista sopimiseen, laskutukseen sekä printtituotteiden toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon.

 

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Yhteydenpito asiakkaisiin ja asiakassuhteen ylläpitäminen.

 

Rekisterin tietosisältö

- Asiakkaan nimi, sähköposti, puhelinnumero 

- Osoite kotikuvauksia ja kuvatuotteiden toimitusta varten 

- Asiakkaan esittämät toiveet kuvaukselle ja muu asiakkaan antama informaatio kuvauksia varten

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

Henkilöltä itseltään sähköpostitse, sosiaalisen median viestintäkanavissa, puhelimitse, tekstiviestillä ja yhteyslomakkeen avulla sekä asiakastapaamisissa. Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

- Tilipilkku Oy saa seuraavat tiedot asiakkaan laskutusta varten: nimi ja sähköpostiosoite

- Asiakkaan kuvagalleria ladataan kuvat.fi-palveluun. Galleriaan on pääsy vain valokuvaajalla ja asiakkaalla itsellään sähköisen linkin kautta. Galleria nimetään asiakkaan nimellä ja kuukaudella|vuodella. Kansion nimi näkyy vain asiakkaalle itselleen.

- Valokuvaajalla on oikeus käyttää asiakkaan kuvia omiin markkinointitarkoituksiin, ellei asiasta ole toisin sovittu. Valokuvaajalla on oikeus julkaista asiakkaan kuvia Instagramissa, Facebookissa, verkkosivuillaan sekä mainoksissa ja esitteissä ja laittaa niitä esille aitassa. Valokuvaaja kysyy asiakkaalta luvan kuvien käyttöön kirjallisesti lomakkeella tai sähköpostin välityksellä.

Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 

Evästeiden (cookies) käyttö

Verkkosivustolla käytetään cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän  yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Yhdistelmätietojen keräämiseen käytetään google Analyticsiä. Yksittäisiä henkilöistä ei voi tunnistaa sen avulla.  Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

 

Mikäli sivuillani vieraileva käyttäjä ei halua yrityksen saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

 

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Paperilla olevia tietoja säilytetään lukollisessa kaapissa. Kun tiedot eivät ole enää ajankohtaisia, paperit silppuroidaan.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

 

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

bottom of page